REAL MAN GO TO GENT'S SALON9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45Xin quý khách lưu ý:
- Mỗi lượt đặt lịch chỉ cho 1 người. Nếu đi theo nhóm, vui lòng đặt nhiều lần với đúng số điện thoại từng người.
- Đặt chỗ của bạn sẽ được giữ trong tối đa 15 phút. Nếu có thay đổi về đặt chỗ, vui lòng liên lạc với lễ tân.
- Các dịch vụ khác không tốn nhiều thời gian của stylist thì quý khách không cần đặt chỗ trước.


Copyright 2017 - DDK GENTLEMAN Co.,Ltd. All rights reserved.